Alternativa färdvägar förbi Smårödsraset

E6 läggs om så att det finns flera olika alternativ att köra....

Kommer du söderifrån och kanske ska hela vägen upp mot Norge till så välj att svänga av E6 strax före Uddevallabron följ sen väg 174 och sen väg 166 och vidare in på väg 164 innan man på nytt kan ansluta till motorvägen vid Skee.

En annan väg att ta är att köra av E6 vid Torps köpcentrum och ut på 161 mot Lysekil, ta färjan och fortsätt sen och knyt an på E6an vid Gläborgsmotet.