Geotekniker undersöker området

När det ljusnar kommer geotekniker att göra mätningar och bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas. De gör också en riskanalys över hur farligt det är att vara där. Det rör sig om ett mycket stort område.