SR Västs reporter: "Förödelse och total stillhet"

SR Västs reporter Jan Gustafsson fick komma fram till raskanten där E6:an rasat igår kväll. Förödelse som för tankarna till jordbävningskatastrofer i andra länder är några av hans intryck.