Döda sälar flyter till Norge

Det är norrmännen som får ta hand om största delen av de sälar som dör i norra Bohuslän just nu. Med den vind och de strömmar som råder just nu flyter sälarna norrut och i Norge får man ta hand om betydligt fler sälar än de som förväntas dö i norska kolonier.
Det säger Martin Larsvik, som sammanställer informationen om säldöden på Tjärnö Marinbiologiska. På Hvaleröarna norr om Koster finns en koloni på mellan 500 och 800 djur, men där har man samlat in många fler, omkring 1000 döda sälar. Detta samtidigt som mycket få döda sälar flyter i land i Sverige.