Mer pengar till akvarellmuséet

Nordiska Akvarellmuséet har fått 125 000 kronor av Nordiska Kulturfonden.

Pengarna gör det möjligt att i vår ge ut den första skriften i en serie om konstvetenskaplig forskning med fokus på akvarell. Den är ett resultat av ett samarbete med Institutionen för konst- och bildvetenskap vid Göteborgs Universitet. Tidigare har bland andra Statens Kulturråd bidragit med pengar.