Ändringar i ellagen ska underlätta för kunderna

Från och med årsskiftet träder flera ändringar i kraft i ellagen för att stärka den enskildes ställning på elmarknaden.

Bland annat blir elbolagen skyldiga att ge tydligare information om priser och leveransvillkor. Det ska gå snabbare att byta elhandlare, säger Lars Johan Tönners som arbetar med elrådgivning på Uddevalla kommun. Lars Johan Tönners fortsätter:

- Elhandlaren får kortare tid på sig att anmäla kundens byte till elnätsföretaget. Samma person (i hushållet) ska stå för både el- och nätavtalen. Det innebär att onödiga förseningar i bytesprocessen undviks. Förhoppningen är att ett byte ska kunna ske på en månad - i dagsläget kan det upp till två månader