Många lärare sjukskrivna

Lärarförbundet i Bohuslän kräver att kommunerna vidtar åtgärder för att minska trycket på lärarna eftersom det är så många lärare som är sjukskrivna. På bara några år har sjukskrivningarna ökat kraftigt.
I Lysekil ökade sjukskrivningarna bland lärarna på 133 procent på fem år till igenomsnitt 31,2 sjukskrivningsdagar ifjol. Lysekil är, enligt den sammanställning som lärarförbundet har gjort en av de kommuner i Bohuslän som har dom absolut högsta sjukskrivningstalen bland lärare. Men även Orust, Strömstad, Uddevalla och Tjörn har höga sjukskrivningstal bland lärare, ingen kommun har dock ökat så kraftigt som Lysekil där det framför allt är de långa sjukskrivningarna som ligger bakom den kraftiga ökningen. Enligt utbildningschefen i Lysekil, Lars-Olof Blixt är den främsta orsaken till de höga sjukskrivningstalen bland lärare Försäkringskassans långa handläggningstider.