Skredsviksvägen kan breddas

Jordskredet i Småröd kan leda till att E6’an måste flyttas en bit längre ner i dalgången, bort från slänterna. Men Vägverket fattar beslut om vägens dragning först när den geotekniska undersökningen har analyserats färdigt.

Under tiden som E6’an är avstängd leder Vägverket trafiken via Lysekil. Men många väljer att köra den smala vägen via Skredsvik. Eftersom det är svårt för större fordon att mötas på den vägen, funderar Vägverket på att bredda vägen på några ställen.