Tidigare avtappning minskar översvämningsrisk

Det går att minska risken för översvämningar längs Upperudsälven enligt Jan Gustafsson på Länsstyrelsen. Det handlar om att tappa vattnet från Stora Le tidigare och inte vänta på att sjön blir fylld.

Men lägre vattennivåer i Stora Le  innebär också att kraftbolagen får en förlust som staten måste ersätta. I knappt sex år har länsstyrelsen undersökt de här möjligheterna. Nu i Januari hålls ett nytt möte om saken.