Nej till skyddjakt på varg

Vargen som dödat får i trakten av Dals Ed bör inte skjutas. Det anser Länsstyrelsen i ett yttrande till naturvårdsverket.
Det är jägarförbundet och LRF Väst som ansökt hos Naturvårdsverket, om skyddsjakt på vargen efter att den angripit ett 30-tal får som dödats eller fått avlivats, samt angripit några hundar och en katt. Länstyrelsen som nu provar olika sätt att försöka skrämma vargen tycker att det är för tidigt att ta till jakt. Men länstyrelsen säger också i sitt yttrande till Naturvårdsverket att om det inte går att skrämma bort vargen och om elstängsel inte kan hålla bort den från fåren, så kan Länstyrelsen ändra sig vad gäller jakten.