Vägbyggen har orsakat många skred i Norge

I Norge följer man med intresse vad utredningen om raset på E6:an kommer fram till.
Raset som inträffade veckan före jul vid Småröd på E6-an och drog med sig många bilar ner i leran.

Jordskreden med kvicklera har minskat med 30% i Norge sedan 1980-talet, mycket beroende på att man gjort en omfattande och detaljerad karta över riskområden och ställt omfattande krav på säkerhet vid exempelvis vägbyggen.

Det säger Kjell Karlsrud, som är teknisk direktör vid Norges Geotekniska Institut.

Sedan år 2000 har man också rankat områdena i olika riskklasser, och all information finns tillgänglig för kommuner och byggare i hela Norge, tillsammans med vilka restiktioner som gäller.