Hushållens sparande minskar.

Under tredje kvartalet i fjol sparade hushållen 22 miljarder kronor det var tre miljarder mindre än motsvarande kvartal 2005.

Under de tre första kvartalen 2006 minskade sparandet med 16 miljarder kronor, enligt Statistiska centralbyråns sektorräkenskaper. Samtidigt ökade hushållens disponibla inkomster med 23 miljarder kronor jämfört med samma period 2005. Rensat för inflation motsvarar det en ökning med 0,9 procent. 

För den svenska ekonomin som helhet ökade sparandet med 17 miljarder kronor under det tredje kvartalet, jämfört med samma kvartal året före./ TT