Oljeutsläpp i Uddevalla och Lysekil

Två oljeutsläpp ett i Lysekil och ett i Uddevalla skedde under onsdagen.

Det första larmet kom till kustbevakningen i morse från hamnen i Uddevalla och det visade sig vara ett liberianskt fartyg som släppt ut olja i hamnen. Fartyget var inte lastat med olja och det är osäkert hur stora mängder det rör sig om. Kustbevakningen har tagit hjälp av ett saneringsföretag.

Farygets befälhavare från Fillipinerna är misstänkt för miljöbrott och förhör har hållits under dagen med hjälp av tolk.

Ett andra oljeutsläpp har inträffat i Brofjorden vid Preemraff i Lysekils kommun och det fartyget är danskt. Fartyget är är lastat med olja men det finns inga läckage från lasten. Även här har kustbevakningen genomfört förhör under dagen.