Svenska fiskare granskar grannar

Baltiska och polska fiskare fångar mångdubbelt mer torsk i Östersjön än vad kvoterna tillåter. Det hävdas i en kartläggning som svenska yrkesfiskare gjort av de baltiska och polska fiskeflottorna, rapporterar Sveriges Radio Blekinge.
Enligt kartläggningen finns 3 260 fiskebåtar i Baltikum och Polen. I kartläggningen görs olika beräkningar av vad alla dessa båtar kan tänkas fånga under ett år. Beräkningarna slutar på allt från 140 000 ton till hela 286 000 ton per år. Detta ska jämföras med kvoten under fjolåret för de baltiska länderna och Polen som uppgick till 30 000 ton torsk. PO Larsson, fiskeribiolog vid Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium i Lyskekil, håller inte för otroligt att de baltiska och polska fiskebåtarnas fångster kan ligga uppåt 140 000 ton per år.