Vägverket minskar vägbidrag

Vägverket sänker bidragen till drift och underhåll av enskilda vägar med upp till 15 procent för vissa typer av vägar. Det framgår av det brev Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö förra veckan skickade till Vägverkets regionkontor.
I brevet finns anvisningar om sänkta bidragsnivåer till enskilda vägar år 2003. Det handlar om bidragssänkningar mellan 5 och 15 procent.