Minskad norsk oljeproduktion

Den norska oljeproduktionen minskade i fjol. Även i år spås kranarna dras åt ytterligare.

Norge, som är världens tredje största oljeexportör, pumpade upp 136,7 miljoner kubikmeter olja under fjolåret, jämfört med 148,1 miljoner kubikmeter 2005. I år spår det norska petroleumdirektoratet en oljeproduktion på 129 miljoner kubikmeter.

Däremot stiger gasproduktionen, i fjol med 2,5 procent till 87 miljarder kubikmeter. I år väntas gasproduktionen landa på över 90 miljarder kubikmeter.