Varnar för feber efter Indienbesök

Smittskyddsinstitutet uppmanar svenskar som nyligen besökt turistorten Goa i Indien att, om de drabbas av feber, genast kontakta sjukvården för test om eventuell malariasmitta.

De senaste veckorna har en man och en kvinna i Sverige, oberoende av varandra, insjuknat i malaria sedan de turistat i Goa. 

Normalt bedöms risken för malariasmitta som mycket liten i Goa. Därför har förebyggande medicinering inte rekommenderats. 

Men nu har också en person i Danmark och två i Tyskland insjuknat efter hemkomst från Goa.

Så därför uppmanar Smittskyddsinstitutet alla som får feber efter att ha varit i Goa ta kontakt med sjukvården för malariatest./TT