Ingen ökad rasrisk vid järnvägsbanan

Det finns inga tecken på ökad rasrisk för järnvägen norrut från Göteborg. Efter raset på E6:an har Banverket inspekterat järnvägssträckningarna på båda sidor om Göta älv för att spana efter tecken på ökad rasrisk efter allt regnande.

Från ett special-insatt lok har Banverkets personal hållit utkik efter stolpar och träd som ändrat läge men inte hittat någonting, säger Banverkets informatör Gunnar Bohlin till Sveriges Radio Väst.