Mellerud anmält till Skolverket

Lärarna på Karolinerskolan i Dals Rostock anmäler Melleruds kommun till Skolverket eftersom det saknas simundervisning.
Det finns ingen simlärartjänst i Melleruds kommun längre efter de senaste neddragningarna. Vilket, enligt lärarna, betyder att flertalet skolor inte kan bedriva simundervisning, och det innebär i sin tur att kommunen inte följer skollagen eller läroplanen där det bland annat står att "eleven skall kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten."