Dubbla arvoden till moderat regionråd

Det moderata regionrådet Lars Bergsten tar ut dubbla arvoden. Förutom sin regionrådslön har han tagit ut nästan 72.000 kr i arvode i år från Västtrafik. Detta trots att arvodesreglerna sågs över tidigare i år, efter att Radio Väst avslöjat det socialdemokratiska regionrådet Lennart Löfgrens extraarvoden.
Lars Bergstens moderata partikollega, regionrådet Mikael Cederbratt har avstått från sitt extraarvode från Västtrafik. Men Lars Bergsten tar ut extraarvodet. Sammanlagt har han fått ut 71.710 kronor i år, varav runt 12.000 gäller arvoden för förra året. Efter historien med socialdemokraten Lennart Löfgrens dubbla arvoden, från styrelseuppdrag utom regionstyrelsen, blev många upprörda och reglerna sågs över och framför allt informerades alla berörda av arvodesberedningen om vad som gäller. Regeln är att regionråd inte får arvode för jobb i sådana bolagsstyrelser där regionen har mer än hälften av aktierna. I Västtrafik äger regionen hälften av aktierna, men har majoritet i styrelsen. Ett gränsfall, men Lars Bergsten säger att han följer reglerna till punkt och pricka. Lars Bergstens partikamrat Mikael Cederbratt avstod sitt arvode från Västtrafik, när han satt ordförande där och sedan utsågs till ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Nu är han enbart ledamot i Västtrafik och där skulle han kunna hämta ut runt 24.000 kr om året. Men han har avstått från det och förklarar det med att han tycker att det räcker med regionrådslönen.