Protester mot småbåtsbryggor i Bottnafjorden

Miljö- och byggnadsnämnden i Tanum ger nu klartecken till att bygga de omstridda småbåtsbryggorna med sjöbodar i Bottnafjorden intill Gerlesborgsskolan. Men beslutet kommer att överklagas.
Nämndens ja gälller ett bantat bryggprojekt. Exploatören får bygga bara två, i stället för planerade tre, bryggor och antalet båtplatser begränsas till 24. Flera remissinstanser är helt emot projektet och från både Gerlesborgsskolan och Gerlesborgs samfällighetsförening säger man till Radio Väst att byggnadsnämndens beslut kommer att överklagas. De hoppas fortfarande på att det inte ska bli några småbåtsbryggor.