Arbetet igång med återuppbyggnaden av E6 vid Småröd

Idag gav vägverket besked: om ett par veckor kan arbetet med en lokalväg bredvid den rasade E 6 vid Munkedal komma i gång.

Just nu pågår undersökningar vid rasområdet i Småröd. Inom en vecka hoppas vägverket få besked att de kan starta bygget av den lokala vägen,

Det är också tänkt att den arbetsväg som byggts för lokalvägsbygget ska kunna användas för utryckningsfordon för att minska deras omväg.

Men när själva E-6 bygget kan komma igång är idag oklart.

När det gäller Bohusbanan har Banverket beslutat det blir en ny sträcka på 500 meter, som kommer att gå ett tiotal meter åt sidan jämför med den gamla järnvägen. I mars ska Bohusbanan vara klar att tas i bruk igen.