Larmnumret 112 överbelastat under stormen

Säkerhetsdirektören vid länsstyrelsen, Lennart Olofsson, anser att alla kommuner bör satsa på ett journummer som aktiveras när det är risk för t ex orkan.

I helgen blev larmnumret 112 överbelastat på grund av alla som ringde in om elavbrott eller om träd som fallit över vägen. Lennart Olofsson anser att sådana samtal skulle kunna tas om hand av en kommunal jourcentral.