Skred vid Lillån i Sjuntorp

Ett skred inträffade igår i strandkanten vid Lillån utanför Sjuntorp.

Ingen människa kom till skada, eftersom skredet inträffade där det inte finns någon bebyggelse, men vattnet har stigit kraftigt på flera håll i området.

Lillån är normalt sett 5-6 meter bred där skredet inträffade, nu är ån bara 2 meter bred.

Enligt länsstyrelsen är det extra hög risk för skred i området just nu, eftersom det har regnat så mycket denna vinter.