Åtal för svartslakt

Två män i Bohuslän får 40 dagsböter vardera för svartslakt.

Det är snart två år sedan Uddevallapolisen gjorde ett tillslag på männens gårdar. Polisen hittade djurkroppar hängande i garaget och stora mängder slakt avfall, i köttkvarnarna satt köttrester kvar.

Den omfattande polisutredningen har tagit nästan två är och när nu preskriptionstiden närmade sig beslutade åklagaren att erbjuda männen ett strafföreläggande vilket betyder böter utan rättegång, skriver Bohuslänningen.