Avtal om sillfiske klart

På torsdagen undertecknades ett internationellt avtal om fiskekvoter för sill i Atlanten.

Sverige tilldelades en kvot på närmare 11 000 ton av totalt 1,28 miljoner ton som fördelades mellan Norge, Island, Ryssland, EU och Färöarna.
Norge fick den i särklass största kvoten, 61 procent. Kvoterna sattes i enlighet med Internationella havsforskningsrådets rekommendation.