Väg måste till utan att världsarv riskeras

Gammalt och nytt krockar när E 6 byggs ut vid Tanumshede i Bohuslän. Där finns ett världsarvsområde att ta hänsyn till och på fredagen besökte två ministrar platsen.

-En ny väg måste till, det är givet. Frågan är var man kan dra vägen utan att för den skull riskera världsarvet. Det har med vårt internationella anseende att göra. Detta är en fråga som även Unesco bevakar, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Hon och infrastrukturminister Åsa Torstensson fick information om läget. Mellan Pålen och Tanumshede, en sträcka på några kilometer, finns hällristningar och boplatser, så det är inte bara att tuta och köra när det gäller vägbygget.

-Vi måste bli bättre på att hantera områden där det finns olika intressen, kulturhistoriska och ibland miljöintressen, parallellt med att vi måste ha en bra och effektiv infrastruktur. Det blir inte bättre av att dra i långbänk bara för att det är svåra beslut, säger Åsa Torstensson.

-Miljödepartementet äger ärendet i sig, men näringsdepartementet och kulturdepartementet är också involverade i sådana här frågor, som är svåra, fortsätter hon.

Efter mötet kände Lena Adelsohn Liljeroth optimism:

-Det var ett informativt möte. Vägverket och Riksantikvarieämbetet är tämligen överens om var man skulle kunna hitta en sträckning som hyggligt tillgodoser de intressen man har.

Åsa Torstensson spår att intressekonflikter kommer att bli vanligare.

-Jag tror att det rent allmänt kommer att bli fler och fler olika intresseområden som ska vara med i beslutsprocessen när infrastruktur dras fram och där medborgarna ställer krav.

SR VÄST/TT