Förlängd bohusbana skulle kunna underlätta för Lysekil

En av de kommuner som har drabbats hårt efter raset på E6:an är Lysekil. På grund av raset är det fyra godståg per dag till Lysekil som inte kan köras. - Lysekils hamns behov av bra transporter på Bohusbanan var det inte så många som hade uppmärksammat förrän man poängterade att man stod och föll med Bohusbanan, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Om Bohusbanan hade gått till Norge, skriver Thomas Görling från Järnvägsfrämjandet i en insändare i Bohusläningen, så skulle godstågen från Lysekil kunnat köras till Munkedal och därefter norrut till Halden, där de kunde vända mot Sverige via Dalslandsbanan.

Han uppmanar därför regeringen att genast börja utreda planerna på en förlängning av Bohusbanan. Men enligt infrastrukturminister Åsa Torstensson finns inte några sådana planer idag.