Våldsbrotten ökar i Dalsland

Fler anmäler att de blivit misshandlade i närpolisområdet Dalsland. Det visar brottsstatistiken från förra året jämfört med 2005.

Det är bl a fler kvinnor än tidigare som råkat ut för misshandel eller som har känt sig hotade.

Det är anmälningarna om olaga hot som har ökat mest.

Totalt sett har antalet anmälda brott minskat marginellt mellan 2005 och 2006.