Gränshandel slår nya rekord

Den norska gränshandeln satte nytt rekord under 2006. Norrmännen spenderade mellan 9,5 och 10 miljarder norska kronor enligt preliminära beräkningar.

-Bara på en limpa cigaretter sparar de norska kunderna 300 kronor, säger direktör Thomas Angell vid norska Handelns och servicenäringens huvudorganisation (HSH), som står för beräkningarna.

HSH har kommit fram till att gränshandeln kan ha ökat med så mycket som tio procent under fjolåret.

Tobak, alkohol och kött står högst på inköpslistorna.