Karin Svensson Smith (mp): Vad vill Åsa Torstensson göra åt lastbilsgods och persontrafik

Vad tänker infrastrukturminister Åsa Torstensson göra för att mer lastbilsgods ska transporteras med järnväg och fartyg? Och vad tänker ministern från Strömstad göra för att slå vakt om persontrafiken på Bohusbanan? De frågorna ställer miljöpartiets riksdagsledamot Karin Svensson Smith i en interpellation till Åsa Torstensson.

Bakgrunden till frågorna från Svensson Smith är raset på E 6-an och klimatförändringarna.