Amerikansk hummer i danskt vatten

Nu har danska fiskare dragit upp en amerikansk hummer för första gången i danska vatten - hittills har tolv amerikanska humrar påträffats i Norge och ingen än i Sverige.

Mats Ulmestrand på Havsfiskelabbet i Lysekil är bekymrad eftersom den amerikanska hummern kan ha med sig sjukdomar som våra vanliga humrar inte klarar.

Han vill stoppa importen av levande amerikanska humrar för att de inte ska rymma från sina sumpar.