Stöd behövs för kvinnliga företagare

Den kvinnliga blivande företagaren behöver stöd för att våga satsa. Det gäller t ex regelsystemen kring barnomsorg. Det säger Marianne Carlsson som är projektledare på Åmåls kommun och som jobbat med kvinnligt företagande i Dalsland i 12 år.

Marianne Carlsson ingår i den grupp på 40 personer som näringsminister Maud Olofsson skapat för att öka det kvinnliga företagandet i landet.

Bland annat kommer regeringen att öka bidraget till kvinnligt företagande från 25 miljoner 100 miljoner per år