Lös mark kan stoppa planer på idrottsanläggning

Det finns förslag om att bygga en ny idrottsanläggning på Prostängen i Uddevalla. Men Prostängen kan ha för instabil mark.

En ny idrottsanläggning på Prostängen, vid Agneberg i Uddevalla är ett av flera förslag på om hur man ska bygga ut för idrottslivet i Uddevalla.

Förutom ett idrottskomplex i Fridhem och en utbyggnad av Rimnersvallen finns det förslag om att bygga på Prostängen.

Prostängen ligger i anslutning till Agnebergshallen, alldeles vid Bäveån. Och det är ett område som tidigare har varit instabilt.

Prostängen undersöktes 2001. Då bedömdes marken vara stabil. Men efter det har det kommit nya anvisningar för hur markberäkningar ska göras och nu måste marken undersökas på nytt.