Större inflytande för regionen i vägfrågor

Regeringen ger Västra Götalandsregionen ett större inflytande över var vägar och järnvägar ska byggas.

Regeringen vill att regionen ska arbeta fram underlag med regionens önskemål. Underlagen ska sedan dels användas när regeringen fattar beslut om den framtida väg- och järnvägsstrukturen och när Vägverket och Banverket planerar vägar och järnvägar.