Rekordprishöjning på skogsfastigheter

Snittpriset för skogsfastigheter ökade rekordartat 2006, enligt LRF Konsult. Uppgången bygger på att det ses som en tillgång utöver den rent ekonomiska att äga skogsfastigheter.

Traditionellt har värdet på skogsfastigheter stigit med 6-7 procent per år, men 2003 blev det ett trendbrott. Sedan dess har priserna stigit med omkring den dubbla takten, och i fjol blev ökningen hela 17 procent. De båda stormarna Gudrun och Per som fällde mycket skog tycks alltså inte ha haft någon påverkan på priset.