Ett av fyra barn är allergiska

2800 tolvåringar, fyraåringar och spädbarn  i Västra Götaland har intervjuats i en stor miljömedicinsk kartläggning som presenteras idag.

Frågan är alltså hur barnen påverkas av den miljö som finns runt omkring dem- buller, avgaser, luftföroreningar och annat. Det visar sig till exempel av 25 procent av barnen har någon form av allergi- i många fall orsakad av den yttre miljön. Lars Barregård, professor i miljömedicin och en av författarna till rapporten, säger till SR Väst att han tror att ett par hundra fall av småbarnsastma varje år orsakas av fuktskador i hemmiljön.