Yrkesfiskare:-Humrarnas klor måste bindas

Än en gång slår djurskyddsmyndigheten fast att humrarnas klor inte får bindas. Men enligt både fiskare och fiskhandlare är beslutet inte förankrat i verkligheten. Enligt fiskaren Rune Nilsen i Strömstad måste man binda klorna på humrarna.

- Den biter ihjäl de andra annars, det ligger bitar av klor runt omkring, säger han. Och påbudet att de levande humrarna ska förvaras i egna akvarier med stenar, där de kan gömma sig, är inte heller praktiskt genomförbart, enligt fiskaren. Enligt Rune Nilsen har fiskhandlarna så många humrar att det inte skulle gå att ha så stora akvarier som djurskyddsmyndigheten kräver.