Rekordstort skadestånd för Shell

Shells raffinaderier i Göteborg har dömts att betala ett rekordstort skadestånd, 1 1/2 miljoner kronor, för ett utsläpp av bensin i hamnen i i Göteborg för tre år sen. Det var en ledning som sprack, och miljödomstolen i Vänersborg har konstaterat att Shell inte gjort tillräckligt för att förhindra olyckan.