Nya regler tas fram för ungdomshem

Statliga ungdomshem saknar skriftliga regler för hur personalen ska agera om anställda begår brott i tjänsten. Men för att intagna ungdomar ska få en mer rättsäker vård än idag, håller verksjuristen på Sis, Anette Schierbeck på att ta fram gemensamma riktlinjer.

Förslaget är ute på remiss och ett beslut om tydligare regler fattas i mars. 

Anette Schierbecks förslag går ut på att cheferna för statliga behandlingshem, som till exepel Ljungbacken i Uddevalla och Brättegården i Vänersborg, ska polisanmäla när det finns en misstanke om att anställda.

Det kan slutligen leda till att personalansvarsnämnden på Sis åtalsanmäler i vissa fall.