Gamla nöjda i Trollhättan

Gamla i Trollhättan är överlag nöjda med äldreomsorgens gruppboende.

Det visar en enkät kommunen gjort. Enkäten skickades ut till hälften av alla av alla de som bor i gruppboende. Svarsfrekvensen var hög, 81 procent och  hela 93 procent av alla svarande var mycket nöjda eller ganska nöjda med sitt boende. 

Enkäten gjordes för att Omsorgsnämnden ska kunna följa utvecklingen av kvaliteten och följa upp målen i Mål och resursplanen.