Många älgolyckor 2006

Förra året polisanmäldes 4 957 trafikolyckor med älgar inblandade. Det är en ökning med 21 procent jämfört med 2005, då 4 092 älgolyckor polisanmäldes.

Åtta personer omkom till följd av älgolyckorna 2006 enligt preliminära siffror från Vägverket, samma antal som året dessförinnan, skriver Nationella viltolycksrådet i ett pressmeddelande.

I rådet ingår Rikspolisstyrelsen, Vägverket, Svenska jägareförbundet, Jägarnas riksförbund, Naturvårdsverket, Bilprovningen, SOS Alarm, NTF, Lantbrukarnas riksförbund, Skogsstyrelsen, Banverket och Älgskadeföreningen.
-Vi vet inte vad ökningen beror på. Det ska vi försöka analysera när Viltvårdsrådet träffas i mars, säger Lars Sävberger vid Rikspolisstyrelsen till TT.

En stor del av ökningen förra året skedde på senhösten. Då inträffade drygt 730 älgolyckor, jämfört med omkring 350 de senaste åren.

-Det är en oerhörd ökning, säger Lars Sävberger.

Älgolyckorna ökade förra året i hela landet, utom i Gävleborgs län.

SR VÄST/TT