Mer i lönekuvertet idag

Idag är det den 25:e, lönedags för många och första löneutbetalningen efter den nya, borgerliga regeringens löften om sänkt inkomstskatt. Hur blir det i verkligheten? SR Väst träffade löntagare på Överby köpcentrum i Trollhättan.