Sämre övervakning i Dalsland

Efter raset i Småröd blir trafikbevakningen i norra Dalsland lidande, polisen tvingas istället prioritera omledingsvägarna.

- Personalen är tillsagd att vara på vägarna kring Saltkällan, Skredsvik, väg 172, 161 och 162 för att kontrollera den tunga trafiken, säger Ingemar Attemar, chef för trafikpolisen i Vänersborg.