Missade cancer

En kvinna som drabbats av en livshotande cancerform har anmält en läkare i Trollhättan till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, för att han ställt fel diagnos och fördröjt hennes behandling.

Kvinnan, som är 56 år gammal, sökte hjälp för en knöl på ögonlocket, och blev opererad. Doktorn sa att det var en vanlig vagel, och hon fick ingen tid för återbesök.

Men knölen var inte borta, utan växte och började vätska sig, och kvinnan tog kontakt med kliniken igen efter fyra veckor. Doktorn tittade på knölen, sa att vageln inte var riktigt mogen och tyckte att hon skulle komma tillbaka igen om några veckor.

Men knölen fortsatte att växa, och fortsatte att vätska sig, och ytterligare ett besök hos samma doktor gav samma resultat.

Då gav kvinnan upp och vände sig till en annan läkare som skickade en akut remiss till lasarettet. Där fick hon besked att det troligen rörde sig om en mycket aggressiv talgkörtelcancer, och hon opererades omgående. Enligt kvinnans anmälan är det dålig prognos för denna cancerform, 75 procent överlever inte tre år.

Kvinnan tycker nu att hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ska utreda om läkaren verkligen har arbetat enligt vetenskaplig praxis och beprövad erfarenhet.