Föräldrar i fokus

Hur tusan blir man en bättre förälder? Det var temat på ett stort seminarium för lärare, skolledare, socialarbetare, kommunpolitiker och andra som ville lära sig mer om föräldrastöd.

Frågan om föräldrastöd och hur tusan man blir en bättre förälder verkar vara glödhet - åtminstone att döma av uppslutningen på Bohusgården i Uddevalla. De 200 konferensplatserna var fyllda till sista stolen och ytterligare 200 personer hade vela komma. Och deltagare på konferensen var alltså alla möjliga yrkesgrupper som kommer i kontakt med föräldrar och barn - barnmorskor, förskollärare, socialarbetare men också förvaltningschefer och politiker. Förutom Uddevalla kommun står Hälsokällan inom fyrbodals kommunförbund och länsstyrelsen med på arrangörslistan.

Och på ett av flera seminarier under dagen berättade Inger Christofferson som jobbar inom socialtjänsten i Åmål om en arbetsmetod som heter Cope. Den går ut på att föräldrar till barn mellan 3 och 12 år träffas i grupp för att lära mer om hur man får barnen att läsa läxor och gå och och lägga sig i tid. Alla föräldrar inom målgruppen i hela kommunen bjöds in att vara med, ett 20-tal nappade och en grupp på ungefär 12 föräldrar blev kvar och har gått kursen varje vecka sen i höstas. 

På träffarna följer de metoden där föräldrarna lär sig en rad olika strategier som gör familjelivet trevligare för både barn och föräldrar. Ett 20-tal nappade och en grupp på ungefär 12 föräldrar blev kvar och har gått kursen varje vecka sen i höstas. 

På träffarna följer de metoden där föräldrarna lär sig en rad olika strategier som gör familjelivet trevligare för både barn och föräldrar.
Elisabeth Cederblad
elisabeth.cederblad@sr.se