Barns psykiska ohälsa ökar

Allt fler barn och ungdomar far illa. Deras psykiska ohälsa har ökat under de senaste 20 åren. Det visar en rad olika undersökningar. Idag ordnar Rädda Barnen en stor utfrågning i Vänersborg av regionpolitiker i frågan.

En fråga som ställs är varför Västra Götalands-regionen inte tar sitt ansvar fullt ut för barns och ungdomars psykiska hälsa.

Så har till exempel FN:s Barnkonvention inte genomförts i regionen. En av regionen utarbetad strategi för arbetet har antogs aldrig.