Extrapengar till skötsel av naturreservat

Länsstyrelsen satsar 800 000 extra på skötsel av naturreservat i Dalsland och Sjuhärad.

Pengarna skall gå till att bevara det värdefulla i naturen och underlätta för människor att uppleva områdena.

Röjning, betesdrift och vandringsleder är något pengarna skall användas till, skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande