Pengar till Kosterhavets nationalpark

Naturvårdsverket fördelar 1,3 miljarder kronor till länsstyrelserna för naturvård i hav, sjöar och vattendrag.

Den stora potten, 753 miljoner kronor går till markägare och inköp av nya naturreservat och nationalparker, bland annat den planerade Kosterhavets nationalpark i norra Bohuslän.

Naturvårdsverket fördelar även 257 miljoner kronor till länsstyrelserna för skötsel av landets naturreservat och nationalparker samt Natura 2000-områden. Syftet är att nå målen med biologisk mångfald och friluftsliv i dessa områden.