Arbetskraften räcker i Väst när 40-talisterna slutar jobba

Här i väst blir 40-talisterna inget stort problem, när de går i pension. Faktum är att för varje år så kommer 20-åringarna som kommer in på arbetsmarknaden att vara flera än 65-åringarna. Det här framgår av Länsarbetsnämndens jobbprognos.